Προσφορά θέσεων Πρακτικής Άσκησης

Συμπληρώνετε την «Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» και την αποστέλλετε μέσω e-mail στο praktiki.askisi@uth.gr

ΑΙΤΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΦΟΡΕΑ