Ημερίδα για την Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ – Τετάρτη 6 Μαϊου 2015