Παρουσίαση ενημέρωσης ΤΕΦΑΑ 2015-2016

Αγαπητοί Φοιτητές/τριες,

Σας ενημερώνουμε ότι με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη του διαστήματος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, όπως και δικαιολογητικών εγγραφής, του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού για θέσεις αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το e-mail που έχει σταλεί από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και επισημαίνουμε ότι ο πλήρης φάκελος των εγγράφων σας είναι απαραίτητος προκειμένου να προετοιμαστούν οι συμβάσεις σας.

Το δεύτερο βήμα είναι να έχει ανέβει η θέση εργασίας από τον Φορέα στον Άτλαντα, προκειμένου η θέση εργασίας να προδεσμευτεί και να αντιστοιχιστεί στον καθένα από σας.

Συνοδευτικά, ακολουθούν οι οδηγίες συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Οδηγίες Φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ