Άνοιγμα λογαριασμού στην ALPHA BANK

Όπως ήδη γνωρίζετε θα σας ζητηθεί αντίγραφο λογαριασμού στην Alpha Bank για να πληρωθείτε.
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Ή ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΑΝΟΊΞΕΤΕ ΕΦΟΣΟΝ ΜΠΟΡΕΊΤΕ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α: ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ALPHA BANK
Δεν έχει σημασία αν είστε πρώτο ή δεύτερο όνομα στο λογαριασμό. Μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε. Συμπληρώστε τον στην Καρτέλα Πρακτικής και στην πρώτη ευκαιρία μας φέρνετε αντίγραφο του λογαριασμού με ευδιάκριτο το IBAN.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β: ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ / ή ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
Μπορείτε να ανοίξετε κανονικά λογαριασμό με τα εξής δικαιολογητικά: Ταυτότητα, ΑΦΜ, Ε1 Γονέα (ή δικό σας αν κάνετε δήλωση), Λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ, Βεβαίωση εγγραφής στο τρέχον εξάμηνο από τη Γραμματεία, Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχετε σε άλλη Τράπεζα ατομικό λογαριασμό.
Αυτή είναι η επίσημη διαδικασία.
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ: ΕΧΕΤΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΕ ΑΛΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Συμπληρώστε το στις σημειώσεις τις Καρτέλας Εγγραφής και θα εξετάσουμε τι διαδικασίες θα ακολουθηθούν.
Να σας ενημερώσουμε ότι για την Πρακτική Άσκηση δεν μπορείτε να πάρετε βεβαιώσεις μισθοδοσίας καθώς δεν πρόκειται για τακτική πληρωμή μισθών, αλλά άπαξ εξόφληση μόλις ολοκληρώσετε την πρακτική σας.