Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος

Ημερομηνία/Ώρα
Πέμπτη 14/04/2016
13:30 – 14:30

Τοποθεσία
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Την Πέμπτη 14/04/2016 και ώρα 13:30-14:30 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 για τους φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος.