Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ημερομηνία/Ώρα
Τρίτη, 10/05/2016
2:00 μμ – 3:00 μμ

Τοποθεσία
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Την Τρίτη 10/05/2016 και ώρα 14.00-15.00 στο αμφιθέατρο του Τμήματος θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 για τους φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.