Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Ημερομηνία/Ώρα
Πέμπτη, 19/05/2016
12:30 μμ – 13:30 μμ

Τοποθεσία
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Την Πέμπτη 19/05/2016 και ώρα 12:30-13:30 στο αμφιθέατρο του Τμήματος, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 για τους φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος.