Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ημερομηνία/Ώρα
Πέμπτη, 19/05/2016
3:00 μμ – 4:00 μμ

Τοποθεσία
Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Αμφιθέατρο

Την Πέμπτη 19/05/2016 και ώρα 15.00-16.00 στο αμφιθέατρο του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 για τους φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΚΑΙ Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.