Παρουσίαση ενημέρωσης Τμήματος Κτηνιατρικής 2015-2016

Αγαπητοί Φοιτητές/τριες,

Σας ενημερώνουμε ότι με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η λήξη του διαστήματος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, όπως και δικαιολογητικών εγγραφής, του Τμήματος Κτηνιατρικής για θέσεις αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το e-mail που έχει σταλεί από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και επισημαίνουμε ότι ο πλήρης φάκελος των εγγράφων σας είναι απαραίτητος προκειμένου να προετοιμαστούν οι συμβάσεις σας.

Για την πρακτική άσκηση θα χρειαστούν (βήματα που πρέπει να γίνουν άμεσα).

1. Αίτηση και καρτέλα πρακτικής στο pa.uth.gr
2. Φωτοτυπία ταυτότητας μπρός-πισω
3. ΑΜΑ από το ΙΚΑ (που περιλαμβάνει το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ). Αν δεν τα περιλαμβάνει αντίγραφο και γι αυτά
4. Λογαριασμός στην ΑLPHA BANK.
5. Στον Atlas να δημοσιοποιήσει ο φορέας την θέση πρακτικής άσκησης για να κάνουμε την αντιστοίχιση.

Και οι 4ετεις φοιτητες πρέπει να κάνουν τα ίδια γιατί είναι κανούργια προγραμματική περίοδος (2014-2020).

Συνοδευτικά, ακολουθούν οι οδηγίες συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο:
Οδηγίες Φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ