Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ημερομηνία/Ώρα
Τετάρτη, 15/03/2017
14:30 μμ

Τοποθεσία
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αμφιθέατρο Αρχιτεκτονικής

Την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 και ώρα 2:30 στο Αμφιθέατρο Αρχιτεκτονικής θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 για τους φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.