Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ημερομηνία/Ώρα
Τετάρτη, 22/03/2017
12:00 μμ

Τοποθεσία
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αίθουσα Σ, Κτήριο Παπαστράτος

Την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Σ του Κτηρίου Παπαστράτου θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 για τους φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.