Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Ημερομηνία/Ώρα
Πέμπτη, 16/03/2017
13:00

Τοποθεσία
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αμφιθέατρο Τμήματος

Την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 και ώρα 1:00 μμ στο Αμφιθέατρο του Τμήματος θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 για τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.