Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Ημερομηνία/Ώρα
Παρασκευή, 17/03/2017
14:00

Τοποθεσία
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αίθουσα A4

Την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017 και ώρα 2:00μμ στην Αίθουσα A4 θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 για τους φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.