Παρουσίαση ενημέρωσης Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αγαπητοί Φοιτητές,

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε για δική σας ευκολία, την παρουσίαση ενημέρωσης για το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017.

Παρουσίαση Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 16-03-2017