ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2016-2017

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης φοιτητών από το Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης για την πραγματοποίηση της Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης για το ακαδ.έτος 2016-2017 και την υπέρβαση του αριθμού των διαθέσιμων χρηματοδοτούμενων θέσεων Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, στη 19η Γενική Συνέλευση  του Τμήματος στις 05.04.2017 ορίστηκε κριτήριο μοριοδότησης των φοιτητών που θα επιλεχθούν με βάση τον παρακάτω αλγόριθμο.

«Αριθμός επιτυχιών μαθημάτων» /(Συνολικός αριθμός μαθημάτων) x 10 x «Mέσος Όρος Βαθμολογίας Επιτυχιών»

Βάσει της Θεσμοθέτησης του Τμήματος στην Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση συμμετέχουν φοιτητές/ριες που βρίσκονται στο 4ο έτος και έχουν περάσει με επιτυχία τα 2/3 των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών. Στη διαδικασία της μοριοδότησης εντάχθηκαν οι φοιτητές/ριες που πληρούν τις απαιτούμενες από τη Θεσμοθέτηση προϋποθέσεις, υπέβαλαν ηλεκτρονικά την Αίτηση στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (pa.uth.gr) και κατέθεσαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο Συγκρότημα Τσαλαπάτα εγκαίρως, όπως είχαν ενημερωθεί, μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2017. Οι Αιτήσεις αξιολογήθηκαν από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης όπως αυτή ορίστηκε στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Ακολουθεί ο Πίνακας με τη βαθμολογική κατάταξη των φοιτητών/ριών βάσει της μοριοδότησής τους.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται από τις 24 έως 28 Απριλίου 2017 και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (pa.uth.gr/objection_form/). Για την υποβολή Ένστασης είναι απαραίτητη η είσοδος του φοιτητή με τα στοιχεία σύνδεσής του στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πανεπιστημίου και η συμπλήρωση του Υποχρεωτικού πεδίου αιτιολόγησης της Ένστασης.

Από τον Πίνακα κατάταξης οι 60 πρώτοι (επιτυχόντες) θα προωθηθούν στη διαδικασία της συμβασιοποίησης με το φορέα της επιλογής τους, και εφόσον υπάρξουν επιπλέον διαθέσιμες χρηματοδοτούμενες θέσεις, θα ακολουθηθεί η διαδικασία επιλογής των φοιτητών/ριών (επιλαχόντες) με βάση την κατάταξη του Πίνακα.

Οι φοιτητές/ριες παρακαλούνται να ελέγχουν συστηματικά την αλληλογραφία τους και να παρακολουθούν την ιστοσελίδα του pa.uth.gr για τις σχετικές ανακοινώσεις.

Για τον πίνακα Μοριοδότησης πατήστε εδώ