ΕΠΕΙΓΟΝ! ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Σημαντική σημείωση: Η ανακοίνωση αφορά μόνο στους Φοιτητές των Τμημάτων της Γεωπονίας

Την Πέμπτη 4/5/2017 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση ενημέρωσης στο Αμφιθέατρο του Τμήματος για τον οριστικό εντοπισμό φορέων και τις τοποθετήσεις των φοιτητών/ριών στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για την περίοδο 2017.

Μέχρι την Τρίτη 2/5/ 2017 οι φοιτητές θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ στο πληροφοριακό σύστημα της πρακτικής (pa.uth.gr) να έχουν προβεί στις κάτωθι ενέργειες:

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Προσδιορισμός στην Καρτέλα Εγγραφής του επιθυμητού τόπου, και ει δυνατόν και του φορέα, Πρακτικής Άσκησης (για όσους δεν το έχετε ήδη κάνει). Υπενθυμίζουμε ότι η Πρακτική Άσκηση διεξάγεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε Δημόσιους Φορείς – κυρίως ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Συμπλήρωση της Καρτέλα Πρακτικής (2η καρτέλα για όσους ήδη έχετε κάνει την ΠΑ του 6ου) και αν δεν γνωρίζετε τα στοιχεία του φορέα συμπληρώστε στο πεδίο «σημειώσεις» ό,τι γνωρίζετε για το φορέα. Στον κωδικό άτλαντα βάλτε μηδενικά ή άσσους. Υπενθυμίζουμε ότι η Πρακτική Άσκηση στο 8ο εξάμηνο πραγματοποιείται σε παραγωγικούς φορείς – κατά προτίμηση ιδιωτικούς.