Θέσεις ΠΑ στο «Κέντρο Εκπαίδευσης Πολιτισμού Επιστημών – Αριστοτέλειο»

Αγαπητοί,

Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε πως το «Κέντρο Εκπαίδευσης Πολιτισμού Επιστημών – Αριστοτέλειο» αποτελεί φορέα εκπαίδευσης και λειτουργεί (μεταξύ των άλλων) ως ΚΔΑΠ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού) ενταγμένο στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ (Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2017 – 2018).
Ως ΚΔΑΠ υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές από 5 ετών (Νήπια) έως 12 ετών (ΣΤ Δημοτικού). Το «Κέντρο» μέσω του συστήματος ATLAS επιθυμεί την συνεργασία με φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για 5 θέσεις εκπαιδευτών και 2 θέσεις Ανθρώπινου Δυναμικού στη βάση της αμειβόμενης πρακτικής άσκησης.

Για όποια πληροφορία
Νικόλαος Μακρής
Διαχειριστής ΚΕΠΕ Αριστοτέλειο
Μακρινίτης 131 Β΄ 38333 Βόλος
τηλ 2421215510 – 6976559659

Εικόνα1

Εικόνα2