ΕΠΕΙΓΟΝ! ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 6ο ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΊ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΣΕ 18 ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ,

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΜΑΪΟΥ 2017 ΣΤΟ pa.uth.gr