ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΤΕΑ ΚΑΙ ΠΤΠΕ 2016-2017

Για τις τοποθετήσεις των Φοιτητών/ριών του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής στους φορείς επιλογής τους για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ:

ΠΤΕΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Αντίστοιχα, για τις τοποθετήσεις των Φοιτητών/ριών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης στους φορείς επιλογής τους για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ:

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΠΤΠΕ