ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2016-2017

Στην Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση (Α.Π.Α) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 συμμετέχουν οι φοιτητές/ριες του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την  θεσμοθέτηση του Τμήματος. Οι φοιτητές/τριες υπέβαλαν τη σχετική αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (pa.uth.gr) και κατέθεσαν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και την 30η Μαρτίου 2017.

Επισυνάπτεται ο πίνακας με τους φοιτητές του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας που θα συμμετέχουν στην Α.Π.Α για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Για τον πίνακα πατήστε εδώ