Παρουσίαση ενημέρωσης ΤΓIYΠ 2016-2017

Αγαπητοί Φοιτητές/τριες,

Σας ενημερώνουμε ότι με την παρούσα δημοσίευση σηματοδοτείται η έναρξη του διαστήματος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, όπως και δικαιολογητικών εγγραφής, του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος για θέσεις αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το ακόλουθο κείμενο, με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και οδηγίες συμμετοχής, όπως αυτό σας παρουσιάστηκε στη σχετική εκδήλωση ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε για το Τμήμα σας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ_ΤΓIYΠ 2016-2017