Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Ημερομηνία/Ώρα
Πέμπτη, 22/02/2018
13:00-14:00

Τοποθεσία
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αίθουσα A

Την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 1:00-2:00μμ στην Αίθουσα A θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 για τους φοιτητές του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.