Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Ημερομηνία/Ώρα
Παρασκευή, 9/03/2018
15:00

Τοποθεσία
Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Αίθουσα 1

Την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 και ώρα 3:00 μμ θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα 1 του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας στη Λάρισα, εκδήλωση ενημέρωσης για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020.