ΕΠΕΙΓΟΝ! ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΜΜ ΚΑΙ ΤΜΧΠΠΑ

ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: Νέα κριτήρια συνεπώς ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ έως την Παρασκευή 30.03.2018 για κατάθεση εντύπων στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και της ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής (Στάδια 1+2). Όσοι έχουν ήδη καταθέσει, περιμένουν μαζί με τους υπόλοιπους την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις 04.04.2018.

2. ΤΜΧΠΠΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ έως την Παρασκευή 23.03.2018 για κατάθεση εντύπων στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και της ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής (Στάδια 1+2).
Όσοι έχουν ήδη καταθέσει, περιμένουν μαζί με τους υπόλοιπους την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις 28.03.2018.