Προθεσμία για Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας

Η προθεσμία για τη δημιουργία Καρτέλας Πρακτικής για το Τμήμα σας είναι η Πέμπτη 26 Απριλίου.

Σας έχουν σταλεί στο mail σας σχετικές οδηγίες (σε όσους έχετε προσκομίσει τα έντυπα και έχετε κάνει επιτυχώς αίτηση εγγραφής).

Παρακαλούμε για την τήρηση της προθεσμίας. Σημείωση: την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν και επίσημα τα ονόματά σας στο site μας.

Αν κάποιος δεν εντοπίσει το όνομά του παρακαλώ να επικοινωνήσει με το Γραφείο Πρακτικής.