Δύο θέσεις Πρακτικής Άσκησης για Φοιτητές του ΤΑΜ

Το αρχιτεκτονικό γραφείο του κ. Ιωάννη Α. Νασιόυλα που βρίσκεται στο Βόλο Κ.Καρτάλη 71, ενδιαφέρεται να απασχολήσει δύο (2) φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για Πρακτική Άσκηση το διάστημα 16/7/2018 – 14/8/2018 και 1/9/2018 – 30/9/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα. Λιάγγα Ολέσια στο τηλέφωνο 24210 28670.