Απόσπασμα Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων για ΤΠΕΒ

Αγαπητοί Φοιτητές,

στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε το απόσπασμα Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων για απορριφθείσες αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 2017-2018, που αφορούν στους Φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική.

1ο Πρακτικό Επιτροπής Ενστάσεων ΠΑ