ΤΕΦΑΑ – δίμηνο Φεβρουαρίου Μαρτίου

ΤΕΦΑΑ_ δίμηνο Φεβρουαρίου Μαρτίου:
Λόγω καιρικών συνθηκών, η κατάθεση των 4 αντιτύπων της σύμβασής σας στη Γραμματεία με υπογραφή και σφραγίδα του Φορέα, αναβάλλεται για την Τρίτη 15 Ιανουαρίου.Θυμίζω η Γραμματεία θα σας δεχτεί μέχρι τη μία,εσάς ή κάποιον φίλο/συγγενή εκ μέρους σας.
Επίσης, η προθεσμία για το «Απογραφικό Εισόδου»(pa.uth.gr) είναι μέχρι αύριο 10.01.2019.