Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Ημερομηνία/Ώρα
Παρασκευή, 8/2/2019
10.00 πμ

Τοποθεσία
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αμφιθέατρο (Πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο)

Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.00 πμ, στο Αμφιθέατρο Οικονομικών Επιστημών θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Poster_2017-2018