Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Ημερομηνία/Ώρα
Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019
13:00-14:00

Τοποθεσία
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αίθουσα A4

Την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13.00 στην Αίθουσα A4 θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.