Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος

Ημερομηνία/Ώρα
Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019
13:00

Τοποθεσία
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Ξύλινο Άμφιθέατρο Ιχθυολογίας

Την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί στο Ξύλινο Άμφιθέατρο του Τμήματος, θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.