Εκδήλωση ενημέρωσης Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης

Ημερομηνία/Ώρα
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019
18:00

Τοποθεσία
Αίθουσα Μπίλη Βέμη

Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 18.00 στην Αίθουσα Μπίλη Βέμη θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για τους φοιτητές/τριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Poster_2017-2018