Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Ημερομηνία/Ώρα
Τετάρτη, 27/02/2019
14:30 

Τοποθεσία
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αμφιθέατρο Αρχιτεκτονικής

Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:30 στο Αμφιθέατρο Αρχιτεκτόνων θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.