Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ημερομηνία/Ώρα
Τετάρτη, 27/2/2019
16.30μμ

Τοποθεσία
Αμφιθέατρο Κορδάτος

Την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 16.30 μμ, στo Aμφιθέατρο Κορδάτος θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.