Αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2018-2019

Αγαπητοί Φοιτητές/τριες,

Στο ακόλουθο αρχείο θα εντοπίσετε την ονομαστική λίστα των ωφελούμενων από το Πρόγραμμα «Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ 2014-2020», που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Να υπενθυμίσουμε στους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στην παρακάτω λίστα με τους επιτυχόντες, ότι η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής», της «Καρτέλας Πρακτικής» και η κατάθεση των δικαιολογητικών στο γραφείο μας είναι από 21 Μαρτίου έως 5 Απριλίου.

Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα εντοπίσετε και στον ακόλουθο σύνδεσμο στη σελίδα του Τμήματος.

http://www.arch.uth.gr/uploads/pages/1950/files/Lista%20PA.docx

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΜ 2019