Αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2018-2019

Αγαπητοί Φοιτητές/τριες,

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε την ονομαστική λίστα των ωφελούμενων από το Πρόγραμμα «Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ 2014-2020», που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Να υπενθυμίσουμε στους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στην παρακάτω λίστα με τους επιτυχόντες, ότι η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής «Αίτησης Εγγραφής» και ηλεκτρονική αποστολή δικαιολογητικών  στο Γραφείο Π.Α. στο praktiki.dib@uth.gr είναι από 11 Απριλίου έως 3 Μαΐου, ενώ η προθεσμία υποβολής της «Καρτέλας Πρακτικής» είναι έως 27 Μαΐου.

Η περίοδος ενστάσεων λήγει στις 10/04/2019.

Τα αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας:https://bit.ly/2WOOOIz

ΤΠΕΒ 2019_ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ