ΤΗΜΜΥ, ΤΠΤ, ΤΓΙΥΠ – 3 θέσεις στα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Α.Ε, Μαρούσι, Αθήνα

Αγαπητοί Φοιτητές/ τριες,

Στα πλαίσια του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης και η εταιρεία Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Α.Ε, που εδρεύει στο Μαρούσι στην Αθήνα, έχει εισάγει στο σύστημα ΑΤΛΑΣ τις παρακάτω θέσεις απασχόλησης.

Σημαντική σημείωση:
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει πρωτίστως να επικοινωνήσετε με το φορέα και να έρθετε σε συμφωνία πριν τη συμπλήρωση της θέσης στη φόρμα της Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

140107 Προγραμματιστής – Μηχανικός Λογισμικού
131723 Junior IT Administrator
122572 Ιχθυολόγος