ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: TMM, THMMY KAI TOE

Σε συνέχεια της προηγούμενης συνεργασίας μας, σας ενημερώνουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας), εφαρμόζει και για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος, πρόγραμμα απασχόλησης πρακτικής άσκησης φοιτητών ΑΕΙ.

Η Εταιρείας είναι κατά 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά διαθέτοντας μονάδες σε όλη την Επικράτεια.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τα  αντικείμενα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους φοιτητές των Τμημάτων ΤΜΜ και ΤΗΜΜΥ  ως προς την επιλογή τους:

  •  Μελέτη εγκατάστασης μονάδας τηλεχειρισμού υποσταθμών πόλεως (RT U)
  •  Επεξεργασία δεδομένων χαρτογράφησης Παροχών Μέσης και Χαμηλής Τάσης
  •  Μελέτες και επίβλεψη  εναέριων και υπόγειων δικτύων
  •  Κοστολόγηση και σχεδίαση μελετών
  •  Συντήρηση υποσταθμών
  •  Προστασία δικτύων και λειτουργία ΑΠΕ

Επίσης υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και για τους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στα αντίστοιχα τμήματα  συναφή με το αντικείμενο σπουδών τους, σε κεντρικές μονάδες ΔΕΔΔΗΕ.

Εάν προκύψει ενδιαφέρον παρακαλώ έως τις 10 Μάιου  οι φοιτητές/τριες να δηλώσουν ( στην κα. Τσιάντου ή κα .Ρακιτζή) την επιθυμητή γεωγραφική τοποθέτηση (πόλη), ώστε να ενημερωθούν οι μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ , να οριστεί ο υπεύθυνος πρακτικής και να αναρτηθεί θέση στον ΑΤΛΑ από τα κεντρικά της ΔΕΔΔΗΕ.