ΤΟΕ, ΤΓΦΠΑΠ, ΤΜΜ, ΤΗΜΜΥ, ΤΠΤ – ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ

Η Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Α.Ε. ζητά να απασχολήσει φοιτητές/φοιτήτριές σας στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης. Οι φοιτητές  θα μπορούν να απασχοληθούν σε εγκαταστάσεις, τόσο στην Θεσσαλονίκη (Σίνδο), όσο και στην Αθήνα (Αιγάλεω) αλλά και την Λαμία (εργοστάσιο ΙΟΛΗ στο Μοσχοχώρι Φθιώτιδας).

Τα Τμήματα από τα οποία θα μπορούσανε να «απορροφήσουν» φοιτητές είναι:

  1. το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Customer Service & Logistics function),
  2. το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Lab/QualityControldepartment)
  3. τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών & Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Packaging & Engineeringdepartments)
  4. το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (digitalagenda)

Σημαντική σημείωση:

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει πρωτίστως να επικοινωνήσετε με το φορέα και να έρθετε σε συμφωνία πριν τη συμπλήρωση της θέσης στη φόρμα της Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης στην Ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης:

ΜΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ dimitris_mazos@heineken.com και τηλ.: 2105384065

1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – Πρακτική Άσκηση στην διεύθυνση Customer Service του Εργοστασίου Θεσσαλονίκης στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου

2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  – Πρακτική Άσκηση στην διεύθυνση Customer Service στην εγκατάσταση Αθήνας στο Αιγάλεω

3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  – Πρακτική Άσκηση στην διεύθυνση Logistics στην εγκατάσταση Αθήνας στο Αιγάλεω

4) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  – Πρακτική Άσκηση στην διεύθυνση Logistics στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου

5) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – Πρακτική Άσκηση στο τμήμα ποιοτικού ελέγχου στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου

6) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – Πρακτική Άσκηση στο τμήμα maltings στο εργοστάσιο Θεσσαλονίκης στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου

7) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – Πρακτική Άσκηση στο τμήμα ποιοτικού ελέγχου στο εργοστάσιο ΙΟΛΗ στο Μοσχοχώρι Φθιώτιδας

8) ΗΜΜΥ – Πρακτική άσκηση στο Εργοστάσιο ΙΟΛΗ με έδρα το Μοσχοχώρι Λαμίας

9) ΗΜΜΥ – Πρακτική άσκηση στο τμήμα Technical Services στο Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου

10) ΗΜΜΥ – Πρακτική άσκηση στην εγκατάσταση της Αθήνας στο Αιγάλεω, για υποστήριξη της digital agenda

11) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-Πρακτική άσκηση στο τμήμα Safety στην εγκατάσταση Αθήνας στο Αιγάλεω-

12) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-Πρακτική άσκηση στα τμήματα Brewing-Utilities στο Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου –

13) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-Πρακτική άσκηση στο Εργοστάσιο ΙΟΛΗ με έδρα το Μοσχοχώρι Λαμίας

14) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ –Πρακτική άσκηση στην εγκατάσταση της Αθήνας στο Αιγάλεω

15) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ –Πρακτική άσκηση στο Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης στην ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου

16) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ –Πρακτική άσκηση στο Εργοστάσιο ΙΟΛΗ με έδρα το Μοσχοχώρι Λαμίας