Αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2018-2019

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες,

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε την ονομαστική λίστα των ωφελούμενων από το Πρόγραμμα «Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ 2014-2020», που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Οι προθεσμίες για τα επόμενα στάδια διατυπώνονται ακολούθως:

Πρακτική Άσκηση Ιούλιο: μέχρι  17 Μαΐου  θα πρέπει να έχει γίνει Αίτηση Εγγραφής, Κατάθεση Δικαιολογητικών και Καρτέλα Πρακτικής.

Πρακτική Άσκηση Αύγουστο: μέχρι 31 Μαΐου θα πρέπει να έχει γίνει Αίτηση Εγγραφής, Κατάθεση Δικαιολογητικών και Καρτέλα Πρακτικής.

Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ: http://bit.do/eN8MP

ΙΑΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2018-2019