ΤΓΙΥΠ – Παράταση προθεσμίας «Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης»

Τελική προθεσμία υποβολής Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης στο pa.uth για τους φοιτητές -τριες του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ορίζεται η Δευτέρα 6η Μαϊου 2019