Αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2018-2019

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες,

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε τις δύο ονομαστικές λίστες των ωφελούμενων από το Πρόγραμμα «Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ 2014-2020», που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Οι προθεσμίες για τα επόμενα στάδια διατυπώνονται ακολούθως:

Αίτηση Εγγραφής & κατάθεση δικαιολογητικών: 19/5/2019.

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ: 10/5/2019.

Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ: http://tiny.cc/x9z74y

ΤΗΜΜΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2018-2019