Αποτελέσματα υποψηφίων Β’ κύκλου αιτήσεων Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2018-2019

Αγαπητοί Φοιτητές, στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε τα αποτελέσματα του Β’ κύκλου Αιτήσεων του  Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Παρακαλώ  από τις 31.05.2019 (μετά τη περίοδο ενστάσεων ) προχωρήστε κανονικά με την α) Αίτηση Εγγραφής β) ηλεκτρονική αποστολή  ή κατάθεση δικαιολογητικών και γ)  την συμπλήρωση της Καρτέλας Πρακτικής στο pa.uth.gr έως τις 13  Ιουνίου 2019 ( για Ιούλιο -Αύγουστο) ή έως τις 27 Ιουνίου 2019   ( για Σεπτέμβριο -Οκτώβριο)

Παρακολουθείτε το email του Πανεπιστημίου για να ενημερώνεστε.

ΤΕΦΑΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 2018-2019