Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_αφορά 2ο δίμηνο Π.Α. του ΤΓΙΥΠ

Ύστερα από απόφαση Γενικής Συνέλευσης (169η /7-5-2019) του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος η φόρμα θα είναι προσβάσιμη εκ νέου από αύριο 29/05 (ώρα 9:00) μέχρι 30/05 (ώρα 14:00)  μόνο για φοιτητές -τριες που, ενώ πέρυσι ολοκλήρωσαν το 1ο δίμηνο της Π.Α. ΕΣΠΑ επιτυχώς , φέτος δεν έχουν ακόμα υποβάλει Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  για την τετράμηνη Π.Α. που έχει θεσμοθετήσει το Τμήμα.