Αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (αφορά το 2ο δίμηνο Π.Α.) για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2018-2019

Αγαπητοί Φοιτητές -τριες ,

στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε τα αποτελέσματα των έκτακτων Αιτήσεων (μόνο για φοιτητές που είναι να ολοκληρώσουν φέτος και το 2ο δίμηνο της αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης) του  Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος.

Παρακαλώ μέχρι τις 10.06.2019 (περίοδο ενστάσεων 4-10/6) να πραγματοποιήσετε την συμπλήρωση της Καρτέλας Πρακτικής στο pa.uth.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΟ_ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ_04_06_2019