Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Ημερομηνία/Ώρα
Τετάρτη, 02/10/2019
13:15

Τοποθεσία
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Aίθουσα 1

Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 13:15 , στην Aίθουσα 1 θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για τους φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του συγχρηματοδούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.