Αποτελέσματα υποψηφίων Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού για θέσεις Πρακτικής Άσκησης 2019-2020

Αγαπητοί-τές Φοιτητές-τριες,

Στον ακόλουθο σύνδεσμο θα εντοπίσετε την ονομαστική λίστα των ωφελούμενων για θέσεις του συγχρηματοδούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, που πληρούν τις προϋποθέσεις θεσμοθέτησης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης.

Οι προθεσμίες για τα επόμενα στάδια διατυπώνονται ακολούθως:

Αιτήσεις Εγγραφής Πρακτικής Άσκησης

Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση το 1ο δίμηνο δηλαδή 25 Νοεμβρίου με 31 Ιανουαρίου μπορούν να κάνουν Αίτηση Εγγραφής και να στείλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους στο email: praktiki.pe@uth.gr ή να τα φέρουν στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης του τμήματος, από 24 Οκτωβρίου μέχρι 1 Νοεμβρίου, ώρες 8.30 – 14.30.

Παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ: Παρουσίαση ενημέρωσης ΤΕΦΑΑ 2019-2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΦΑΑ 2019-2020