ΤΠΜ, ΤΜΜ, ΤΗΜΜΥ Cemcon – (3) θέσεις πρακτικής άσκησης ( ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ προς το παρόν) στην Κατερίνη

Η εταιρεία Cemcon προσφέρει (3) θέσεις πρακτικής άσκησης ( ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ προς το παρόν) για το Τεχνικό τμήμα, στις ακόλουθες ειδικότητες :

– Πολιτικός Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ
– Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ
– Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ

Απαραίτητη η ευχέρεια στην χρήση H/Y, η γνώση σχεδιαστικού προγράμματος Autocad και η καλή γνώση Αγγλικών.
Επιθυμητή η γνώση προγραμμάτων 4Μ καθώς επίσης και η διαδικασία ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων / θέρμανσης / κλιματισμού

Παρέχεται η δυνατότητα για εξέλιξη σε μόνιμη θέση εργασίας.

Αποστολή βιογραφικών αποκλειστικά στο email: hr@cemcon.gr

Υπεύθυνος:

Δημήτρης Κουσκουρίδης

CEO, Πολιτικός & Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MSc

Cemcon Group of Companies

25 Μαρτίου 12 – T.K. 60132, Κατερίνη, Ελλάδα

M. +30 6932365486
T. +30 2351039419
Ε. info@cemcon.gr
W. www.cemcon.gr