Εκδήλωση ενημέρωσης Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Ημερομηνία/Ώρα
Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου
11:00πμ

Τοποθεσία
Κτίριο Γεωπονίας, Κεντρικό Αμφιθέατρο

Την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00πμ στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Τμήματος θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για τους φοιτητές/τριες του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η παρουσία σας κρίνεται αναγκαία.