Εκδήλωση ενημέρωσης Τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Ημερομηνία/Ώρα
Πέμπτη, 27/02/2020
11:30πμ

Τοποθεσία
Αμφιθέατρο 1

Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου και  ώρα 11:30πμ στο Αμφιθέατρο 1 θα γίνει παρουσίαση – ενημέρωση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για τους φοιτητές/τριες των Τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών(ΤΠΤ) και Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (ΤΠΕΒ), στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η παρουσία σας κρίνεται αναγκαία.